Sexisme er diskrimination på baggrund af køn. En udbredt, sexistisk holdning er fx at “kvinder er dårlige chefer, fordi de er mere følelsesladede”. Er man af denne overbevisning, så tilskriver man kvinden en bestemt væremåde på baggrund af hendes køn. Konsekvensen af dette kan være, at vi tillægger køn meget mere betydning, end det nødvendigvis har. Personlighed bliver til dels tilsidesat, når vi tænker sexistisk.  

 

Kvinder og mænd 

Sexisme over for kvinder kan også have en mere “positiv” drejning. Fx er der flere, som hellere vil gå til en kvindelig læge, fordi hun er mere “blid” eller “forstående”. 

Mænd kan også blive undertrykt under sexistiske tanker. Der er fx nogle mænd, som har svært ved at vise følelser, fordi man generelt tænker, at mænd ikke er følsomme. Som konsekvens kan det betyde, at mænd har svært ved at vise deres følelser, og derfor holder det inde. For kvinder kan det også være svært at vise følelser, fordi man er bange for ikke at blive taget seriøst, fordi man som kvinde er “styret af sine følelser”.  

Som Samantha formulerer det i Sex and The City: “If a guy gets angryhe’s a pistol. A womanShe’s emotional!”.


Er du sexist?  

Det er selvfølgelig ikke alle, der tænker sådan, og i dag kommer der mere og mere fokus på emnet. Når sexisme bliver italesat, giver det os muligheden for at reflektere over det. Man er nemlig ikke nødvendigvis et dårligt menneske, fordi man har en sexistisk tanke. Man er bare påvirket af samfundets stereotyp af køn.  

Det er sikkert sket for os alle sammen, at vi har haft en sexistisk tanke uden at reflektere over den. Men refleksion er sundt, og det er derfor enormt vigtigt, at et emne som sexisme bliver italesat.  

Når vi tillader folk at opføre sig uafhængigt af deres køn, så frigiver vi dem nemlig også fra deres roller. Hertil sagt, at du naturligvis godt kan elske make-up, når du er en kvinde, fordi du elsker make-up og ikke fordi, du er en kvinde. Dog er du nok kulturelt mere disponeret til at være interesseret i at gå op i make-up, hvis du er en kvinde. Forstår du forskellen?   

Er vores køn kulturelt struktureret?  

 En af en de førende navne inden for kønsteori er filosof, Judith Butler. Butler advokerer, at køn er kulturelt struktureret, og at handlinger ikke er bundet op på køn, men vores kulturelle opfattelse heraf. “Køn” som er tilskrevet alt andet end noget biologisk, er derfor af en kulturel opfattelse og bygger ikke på nogen sandhed. Hvis du fx er født som kvinde, vil dine forældre sandsynligvis behandle dig herefter. De maler måske allerede dit værelse lyserødt, inden du er født. Derefter giver de dig barbiedukker, dukkehuse og andet “pige” legetøj.  

Når du vokser op, begynder du at opføre dig, som du ser andre piger gør. På denne måde opstår vores kulturelle køn ved efterligning og performative handlinger herefter.  

Hvad mener du?